Fermhouse

Puitmaja ehitusest

Kliendi soovi korral pakume ka puitsõrestiku paigaldusteenust. Selleks omame usaldusväärset partnerfirmat, kellel on puithoone püstitamisel pikaajaliste kogemustega meeskond.

Tehases valmistatud sõrestikukomplekti ei ole soovitav ehitusplatsil pikemaks ajaks montaazi ootele vaheladustada. Ilmastiku mõjud ka liigkuumus võivad puitdetailide kokkusobivust oluliselt halvendada.

Hoone kokkupaneku eelduseks on lõpetatud vundamendi ja esimese korruse põrandaplaadi valutööd. Vundamendile püstitatakse sõrestik vastavalt kooste joonistele seinte kaupa. Seinapostid naelutatakse vööde tapipesadesse kokku rõhtasendis, seejärel tõstetakse seinaosa püsti ning ankurdatakse vundamendi külge.

Peale esimese korruse seinte monteerimist paigaldatakse sellele vahelae talastik. Talastikule asetatud ajutisel laudisel toimub järgmise korruse seinte või katusekonstruktsiooni koostamine.

Puittappsõrestiku monteerimine eelkirjeldatud viisil võimaldab sademetekindla 150m² pindalaga majakarbi tellijale üle anda 4 liikmelisel meeskonnal keskmiselt kahe nädala möödudes.*

Majakarkassi paigaldamine on jõukohane ka oma pereliikmete ja sõprade abiga. Paigaldajatelt on nõutav koostejooniste lugemise oskus, põhitööriistana haamri (naelapüstoli) kasutamine ning elementaarsed teadmised ehitustööde tehnoloogiast ja tööohutusest.