Fermhouse

Tööprotsess

Meie poole pöördudes on vajalikud ehitatava hoone arhitektuur-ehituslikud joonised.

- Jooniste alusel koostatakse spetsiaalse tarkvaraprogrammi abil hoone puitosa konstruktiivne lahendus, mille alusel on võimalik toota ja hiljem paigaldada kogu puitkarkass.

- Elamu (hoone) detailid valmistatakse täisautomaatsel robotpingil täpsusega 1mm. Detailid lõigatakse õigesse mõõtu, neisse freesitakse ja puuritakse projektijärgsed pesad ning augud. Laetalade ristumiskohtades on võimalik kasutada kalasabatappi, mis võimaldab tänu talade liitumispindade puhtusele ja korrektsusele jätta need sõlmed hiljem avatuks. Keerukate katusekonstruksioonide puhul lõigatakse vastavate detailide otsad ja küljed vajaliku nurga alla.

- Kõik detailid nummerdatakse tehases vastavalt koostejoonistele.

- Tootmises kasutatav puit on kuivatatud ja kalibreeritud niiskusesisaldusega 16-18%.

- Pärast karkassidetailide valmimist pakendatakse need ja transporditakse ehitusobjektile vahetult enne paigaldustöid. Selleks ajaks peab olema valminud ehitise vundament ning betoneeritud aluspõrand.

- Ehitise karkass monteeritakse kokku vastavalt koostejoonistele. Seinte sõrestik naelutatakse kokku rõhtasendis, vundamendi peal. Pärast seda tõstetakse seinad püsti ja naelutatakse omavahel kinni. Järgmisena paigaldatakse vahelaetalastik, mille peal toimub teise korruse seinte või katusekonstruktsiooni monteerimine.